Thông tin công trình

Trúng thầu gói thầu Thi công xây dựng Nhà kho Đại Phú Lộc

Sonacons đã trúng thầu Gói thầu Thi công xây dựng Nhà kho Đại Phú Lộc tại KCN Thịnh Phát, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An do Công ty Cổ phần Đại Phú Lộc làm chủ đầu tư. Giá trị gói thầu khoảng 31.8 tỷ đồng

Phạm vi công việc: 

     - Công tác cọc

- Nhà kho (bao gồm công tác kết cấu thép)

- Nhà văn phòng

- Nhà bảo vệ (gồm HT cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh)

- Hồ nước, Nhà nghỉ giữa ca, nhà xe, Nhà bơm

- Hàng rào

- Phát quang và san lấp mặt bằng

- Đường nội bộ

- Các Bể tự hoại

      - Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải

Công tác thi công bắt đầu từ 03/2020 và hoàn thành vào 09/2020.

Thời gian thi công: 180 ngày.