Thông tin công trình

Trúng thầu gói thầu Thi công xây dựng và hoàn thành 90 căn tại khu R8AB (GĐ2) - Ecolakes

Sonacons đã trúng thầu Gói thầu Thi công xây dựng và hoàn thành 90 căn tại khu R8AB (GĐ2) - Ecolakes tại Mỹ Phước, Thới Hòa, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương do Công ty Cổ phần SetiaBecamex làm chủ đầu tư. Giá trị gói thầu khoảng 72 tỷ đồng

Phạm vi công việc: 

Thi công xây dựng và hoàn thành 90 căn tại khu R8AB (GĐ2) - Ecolakes

Công tác thi công bắt đầu từ 04/12/2020 và hoàn thành vào 15/10/2021.

Thời gian thi công: 300 ngày.