Yupoong Vietnam Factory

Yupoong Vietnam Factory

Địa điểm

Amata IZ - Dong Nai province

Giá trị hợp đồng

1,184,211 USD

Chủ đầu tư

Yupoong Vietnam

Ngày khởi công

Ngày hoàn thành

2003

Phạm vi công việc

Building works